Villkor

I stort sett kan alla genomföra ett tandemhopp. Det finns ingen övre, eller undre, åldersgräns (om du är under 18 år behöver du målsmans tillstånd). Det är bara tre kriterier man måste uppfylla för att få hoppa:

Hälsa
Det räcker med att du är allmänt frisk. Vid betänkligheter rekommenderas att du kontaktar din behandlande läkare. Du får skriva på en hälso- och ansvarsdeklaration där du bekräftar att du är fullt frisk och att du har förstått att tandemhoppning innebär vissa risker. Handikapp är oftast inte något hinder. Hoppet måste då diskuteras tillsammans med den tandeminstruktör som ska genomföra hoppet.

Längd och vikt
För att selen du är fastspänd med skall passa får du inte vara kortare än 140 cm eller väga mer än 100 kg.

Alkohol / droger
Du får inte vara påverkad av droger eller alkohol vid hopptillfället. Då det bedrivs flygtrafik på ett hoppfält är all förtäring av alkohol eller droger totalt förbjuden på hoppfältet enligt Luftfartverkets regler.

Försäkringar

När du genomför ditt tandemhopp hos oss i Sundsvalls Fallskärmsklubb är du försäkrad genom Svenska Fallskärmsförbundets utvalda försäkringsbolag.