Priser

Tandemhopp från 3000m

Se Tandem

Kurser

Se info och priser

Medlemsavgift

Om du vill bli förnyad betalar du in aktuell summa till klubbens bankgiro. Märk betalningen med namn, licensnummer och "Förnyelse". Sedan ansöker du om förnyelse via Skynet.

Stödmedlemskap i Sundsvalls Fallskärmsklubb kostar 300 kr/år.

När ska man betala?

Självklart skall alla hoppare ha pengar på sitt hoppkonto innan hoppning. Inga pengar, ingen hoppning.

Hur ska man betala?

Medlemsavgiften, förbundsavgiften och pengar till hoppkontot sätts in på BankGiro 5472-2244.
Slotpriser kan dessutom betalas kontant i manifestet.

Sundsvalls Fallskärmsklubb förbehåller sig rätten till ändringar av de i prislistan angivna priser, utan föregående meddelande.