Sundsvalls Fallskärmsklubb - 40 års erfarenhet av frifall

Välkomna till Sundsvalls Fallskärmsklubb!

Sundsvalls Fallskärmsklubb startades vid ett sammanträde på Södra Berget i STF:s timrade restaurang 1969. Initiativtagare var den Karlsborgstränade Olle Nilsson och privatflygaren Helge Carlsson. Olle blev den förste ordföranden och styrelsen bestod dessutom av sekreterare Sten Rigedahl, Lars-Erik Thorslund som kassör och ytterligare tre medlemmar.

Medlemmarna började konditionsträning och framför allt fallträning i Skönsbergs skolans gamla gymnastiksal. Fanjunkare Vikner övertalades bli hoppledare och Helge skötte spakarna på den Cessna som användes. Trafiken på Sundsvalls Flygplats gjorde att Ope i Östersund blev det första alternativet för hoppning och efterträddes senare av Mohed, Söderhamn. Klubben, vars verksamhet varit mycket framgångsrik, kom senare att delas upp i två separata klubbar. Medan den ena stannade kvar i Söderhamn, flyttade den andra till Sundsvall. 1976 flyttade klubben till Alnö och Bänkås. Under åren som följde växte klubben och dess faciliteter till vad det är idag - En solig idyll i Norrlands kustlandskap.

Vi har av många besökare blivit kallade den familjäraste fallskärmsklubben i Sverige och gör ungefär 2000 hopp per år. Våra erfarna tandempiloter gör ungefär 200 tandemhopp per år och våra instruktörer utbildar varje år drygt 10 elever. Vi hoppar ur diverse Cessnor men oftast en 182a under vår vanliga verksamhet.

Sundsvalls fallskärmsklubb är en ideell förening, vilket innebär att alla som hoppar i Bänkås hjälper till att drar sitt strå till stacken. Vi har ingen anställd personal. Hoppmästare, kursledare, hoppledare, styrelse och även piloter arbetar ideellt. Detta gör att priserna kan hållas låga och alla kan hoppa mer.

På klubben finns det inte bara fallskärmshoppare. Även deras familjer, husdjur, vänner, gamla som unga är varmt välkomna. Varje sommar arrangera vi en hoppvecka som vi så passande kallar Bänkås Family Week. Denna äventyrliga vecka gästa alltid av långväga besökare från hela Skandinavien.

Välkomna till Bänkås och Sundsvalls Fallskärmsklubb!


Läs mer om hoppfältet.