Vanliga frågor

 

Vad händer när jag fått min licens?
Efter kursen får man sitt A-certifikat som är giltigt i hela världen.

I Sveriges fallskärmsklubbar finns det många möjligheter att vidareutbilda sig i att hoppa individuellt eller med andra, t.ex. formationshoppning, friflygning, skärmflygning och packutbildning. The sky is the limit.

Hur mycket får jag max väga för att få börja hoppa?
Av säkerhetsmässiga skäl har vi en viktbegränsning på 105 kg.

Vart hålls teoripassen och på vilka tider?
Alla våra teoripass hålls i sin helhet på vårt hoppfält i Bänkås. Övernattning ingår i kurspriset så planera för dygnet runt - vistelse. Exakt info sänds ut till anmälda ca 10 dagar innan kursstart.

Vilken utrustning får jag låna under kursen och vilken utrustning måste jag skaffa själv?
Lån av fallskärmsutrustning, gogglar och hjälm ingår i kurspriset.
Det du måste skaffa själv är följande:
* handskar (tight, smidig modell med bra grepp)
* skor (ordentliga skor är nödvändigt under utbildningen)
Tänk även på att ta med oömma kläder eftersom detta behövs till en del av de övningar som ingår i utbildningen.

Hur går utbildningen till?
Kursen är uppdelad i teori och praktik som förbereder dig för ditt första hopp. Efter genomförd examination som består i teoretiskt och praktiskt prov är det dags att genomföra första hoppet.

Först och främst träffas vi i Bänkås för introduktion och presentation av deltagarna. Därefter går din kursledare igenom exakta schemat för din kurs de närmaste dagarna. De allra flesta sover över/bor/äter i Bänkås under hela kursen tills ni har klarat av första hoppet/n. Övernattning ingår i kurspriset så planera för dygnet runt - vistelse. Exakt info sänds ut till anmälda ca 10 dagar innan kursstart.

Vad kostar AFF-kursen?
Du finner våra aktuella priser här.

Vilka datum hålls kurserna?
Du finner våra aktuella kursdatum här.

Hur anmäler jag mig till en kurs?
Anmäl dig genom att kontakta klubbens elevansvarige via mail kurs@frifall.com.

När är sista anmälningsdagen för en kurs?
Vi måste ha din anmälan tillhanda senast 2 veckor innan kursstart. Om du absolut vill vara med på en kurs där anmälningstiden redan gått ut så kan du kontrollera platstillgång med elevansvarige. Du når elevansvarige på kurs@frifall.com. Tänk på att anmäla dig i god tid då kurserna ofta blir fullbelagda snabbt.

Är anmälan bindande?
Ja. Avbokning av kurs innan kursstart kostar 750 kr i administrativ avgift. Efter påbörjad kurs återbetalas ingen del av kursavgiften.

Hur betalar jag min kurs?
Kursavgiften betalar du in på klubbens BankGiro 5472-2244, ange Kursnummer, Namn och Personnummer.

När måste jag senast betala min kurs?
VIKTIGT! Kursavgiften måste vara klubben tillhanda senast 1 vecka innan kursstart pga registrering och försäkringsfrågor, sker ej detta kan du tyvärr inte påbörja din kurs.

Vilka hälsokrav måste jag uppfylla för att få börja hoppa?
Du måste vara fullt frisk och ha normal fysik för att få börja hoppa och kunna visa upp en godkänd hälsoundersökning. Vilka hälsokrav som ställs kan du läsa om på Svenska Fallskärmsförbundets hemsida www.sff.se. Här hittar du blanketten för hälsoundersökningen.

Hur lång tid tar det att bli klar med en kurs?
Det går inte att säga exakt då det är många faktorer som påverkar. Alla har olika förutsättningar och ibland måste man göra flera försök för att bli godkänd på en nivå, precis som att man måste ta olika många körlektioner för att lyckas ta ett körkort.
Hur ofta man har tid att vara ute på hoppfältet för att göra sina hopp påverkar också liksom vädret som gör att det inte alltid går att hoppa. Ju tidigare på säsongen man börjar hoppa desto mer tid har man på sig att avsluta kursen under samma kalenderår man startade. Under normala förhållanden hinner en elev med 2-3 hopp per dag.

Vart kan jag vända mig om jag vill veta om det finns plats kvar på den kurs jag vill gå?
För att få svar på frågor rörande platstillgång på våra kurser kan du kontakta oss på kurs@frifall.com.

Hur gammal måste man vara får att få gå en fallskärmskurs?
Du måste vara minst 15 år, om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd.

Vad ingår i kursavgiften?
• Teoriutbildning
• Lån av hopputrustning för de första 10 hoppen
• Kurslitteratur "Lär dig hoppa fallskärm"
• Medlemskap för aktuellt kalenderår i:
  - Sundsvalls Fallskärmsklubb
  - Svenska Fallskärmsförbundet
  - Svenska Flygsportförbundet, KSAK
• Svenska Fallskärmsförbundets hoppförsäkring för aktuellt kalenderår
• Prenumeration på förbundstidningen Svensk Fallskärmssport
• Utbildningshopp enligt gällande utbildningsplan

Gäller licensen jag får efter genomförd kurs på fler ställen än i Sundsvalls Fallskärmsklubb?
Licensen gäller i alla klubbar i Sverige och i alla länder som är anslutna till den internationella organisationen FAI ("Federation Aeronatique International") vilket de flesta länder där man utövar fallskärmshoppning är.

Vad kostar det att köpa egen fallskärmsutrustning?
Om man köper ny utrustning från USA där de flesta tillverkare finns (det finns även tillverkare i tex Frankrike, Sydafrika, Ryssland och Nya Zeeland) kostar den ca 40.000 kr beroende på vad man väljer och vilken kurs USD står i. Det är dock vanligt att man som sin första egna utrustning köper en begagnad från någon annan hoppare och då hamnar man oftast på mellan ca 7.500-25.000 kr beroende på ålder, slitage och antal hopp som gjorts.
All utrustning ny som gammal besiktigas minst en gång om året av speciella kontrollanter för att man ska veta att den är säker att hoppa med.

Har ni någon form av grupprabatt på kurserna?
Nej, för närvarande har vi inga grupprabatter.

Kan man hyra utrustning från klubben efter att man genomfört en kurs?
Ja, vi har utrustning som man kan hyra efter att man är klar med sin utbildning innan man har hunnit köpa eget. Vi har dock begränsat antal utrustningar så det är en bra idé att börja leta efter en egen utrustning redan när du närmar dig slutet på din utbildning. Dina instruktörer kan hjälpa dig med tips om vad som är lämpligt för dig och vilka regler som gäller.

Hur många hopp hinner man med per dag under kursen?
Det går inte att ge någon exakt siffra eftersom alla har olika förutsättningar och vill hoppa i olika takt. I början kan man bli både fysiskt och psykiskt trött efter den enorma upplevelse ett enda hopp innebär, men det vanliga är att man hinner med mellan 2-3 hopp per dag om vädret tillåter.

Jag vill förbereda mig inför kursen genom att läsa på lite innan, vart kan jag hitta information?
Kursboken "Lär dig hoppa fallskärm" ingår i kurspriset och du skall ha läst boken samt ha besvarat instuderingsfrågorna till det första teoripasset.
Information om vart du kan hämta boken får du efter att du anmäler dig.

Kan jag gå en kurs om jag har annat medborgarskap än svenskt?
Ja, men tänk på att utbildningen hålls endast på svenska. Du ska även känna till att den försäkring som ingår i kursavgiften är endast giltig om du hoppar enligt svenska bestämmelser och i enlighet med den licensgrad du har.

I don't speak Swedish, can I attend a course anyway?
Unfortunately we don't offer skydiving courses in English. What we can offer you is to do a tandem jump. You can call and book a date for your jump at phone number +46(0)730-500 793. The drop zone is open between end of May and end of October.